powrót

Fundacja Pozytywnych Idei to inicjatywa, która jest uzupełnieniem działań grupy CreativeHarder. Wspiera kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Podmiot jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska.

Dlatego Fundacja już po raz drugi została partnerem i wspólorganizatorem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

więcej informacji: https://togetair.eu/