powrót

Pierwszy dzień KONGRESU ESG Polska Moc Biznesu (3 listopada) dotyczyć będzie tematów społecznych, takich jak: edukacja zawodowa, kultura oraz sport i jego upowszechnianie, a także tematy związane z dialogiem międzypokoleniowym.

Podczas Polskiej Mocy Biznesu realizowany będzie „potok społeczny” pn. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele NGO-sów, fundacji, które z założenia, na co dzień, stają przed wyzwaniem rozwiązywania ważkich problemów dotyczących często marginalizowanych grup społecznych.

– To właśnie NGO-sy zajmują się profesjonalną pomocą najbardziej potrzebującym. To organizacje pozarządowe wiedzą i czują oddolnie  jak wygląda sytuacja w regionach, jak ciężko trzeba pracować, aby poszczególne kwestie związane z ekonomią, zdrowiem, środowiskiem lub kwestiami społecznymi poprawiać. To jest cenny głos, bo to właśnie one, fundacje, najczęściej reprezentują mieszkańców i angażują się w rozwiązywanie różnych problemów - często w formie wolontariatu. Chcemy pomóc pomagającym. Stąd nasz postulat, by NGO-sy w szerszym zakresie były widzialne, słyszalne i mocno wyeksponowane, aby były bardziej wspierane przez biznes, samorządy i rządmówi Renata Fiałkowska, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day 

– Zdajemy sobie sprawę że samorządy, rząd, ale również biznes mają na sobie dużą odpowiedzialność za społeczeństwo w różnych obszarach, od edukacji po stan zdrowia. Dlatego Kongres ESG Polska Moc Biznesu to również m.in. pomoc biznesu. Chcemy, aby biznes i samorządy usłyszały głos i to co mają do przekazania organizacje pozarządowe. Dlatego podczas pierwszego dnia kongresu oddajemy przestrzeń fundacjom i stowarzyszeniom pozarządowym. Powołaliśmy grupy robocze pn. „Ludzka twarz biznesu – Równy start dla każdego”. Dzięki temu poruszane przez stowarzyszenia problemy mają szansę wybrzmieć w pełni, a biznes ma szanse realnie wesprzeć potrzeby NGO-sówmówi Artur Beck, producent i organizator kongresu

VIDEO: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE CHCIAŁBY BYĆ LEPIEJ SŁYSZANE

„Potok społeczny” pod przewodnictwem Renaty Fijałkowskiej, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day  rozpocznie się od godz. 11 (3.11). Każda z 15 fundacji będzie miała przestrzeń i możliwość, w ramach swoich power speech’y, zainteresowania biznesu i samorządów.  Motywem przewodnim wystąpień fundacji będą kwestie usamodzielnienia zawodowego młodzieży z domów dziecka, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Podczas wystąpień omawiane będą nie tylko problemy, ale co ważniejsze, sposoby ich rozwiązania.

– Rozwiązania problemów wymagają regulacji legislacyjnych i rządowych. Dlatego też przedstawiciele NGO-sów będą mieli rzadką możliwość przedyskutowania i przedłożenia swoich projektów bezpośrednio przedstawicielom biznesu i rządu z sektora społecznego i gospodarczego. Mamy więc pewność, że głos przedstawicieli organizacji nie zniknie w tłumie i nie zagubi się w natłoku poruszanych podczas Kongresu idei – dodaje Renata Fiałkowska, psycholog doradca NGO, ekspert merytoryczny Fundacji One Day